Ρομποτική Χειρουργική Da Vinci – Περιφερική Παγκρεατεκτομή DistalPancreatectomy από τη χειρουργό Ελένη Καραφώκα