Η χρήση του χειρουργικού ρομπότ έχει θέση σε όλες τις επεμβάσεις της κοιλιάς, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις η χρήση του διευκολύνει τους χειρουργικούς χειρισμούς σε επίπεδο που τείνει να καθιερωθεί ως απαραίτητο...

Tags: Ρομποτικη Χειρουργικη Da Vinci

Continue reading

Τι είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Η “Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση” (Γ.Ο.Π.) μπορεί να θεωρηθεί μια από τις παθήσεις της σύγχρονης εποχής, λόγω της κακής διατροφής, και στην ουσία αποτελεί την κατάσταση στην οποία το περιεχόμενο του στομάχου (υγρά και στερεά) κινείται ανάποδα, δηλαδή από το στομάχι προς τον οισοφάγο.

Tags: Χειρουργός Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης θολοπλαστική κατά nissen επιπλοκες ρομποτική θολοπλαστική κατά nissen

Continue reading