Λαπαροσκοπική χειρουργική

Όταν το ρομπότ δεν χρειάζεται να επέμβει

Πολύ νωρίς στην πορεία της εξέλιξη της χειρουργικής έγινε αντιληπτό ότι το χειρουργικό τραύμα πυροδοτεί αντιδράσεις και ευθύνεται για την εμφάνιση μη επιθυμητών φαινομένων όπως ο πόνος, η αιμορραγία, οι λοιμώξεις, ο συμφυτικός ειλεός κ.λ.π.
Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα ξεκίνησε η προσπάθεια να μειωθεί το χειρουργικό τραύμα χωρίς να αλλοιωθεί το τελικό αποτέλεσμα. Μετά από πολλούς πειραματισμούς καταλήξαμε στην πρώτη Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή το 1987, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στον μαγικό κόσμο της Ελάχιστα Επεμβατικής ή Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής.
Η διαφορά της Λαπαροσκοπικής από την Ανοικτή χειρουργική είναι ότι, με την πρώτη καταργείται τελείως η ανάγκη για την δημιουργία ανοικτής τομής. Ο χειρουργός κάνει την ίδια χειρουργική επέμβαση όπως θα την έκανε ανοικτά. Χρησιμοποιεί μακριά και πολύ λεπτά εργαλεία και camera, τα οποία φτάνουν στο όργανο στόχο δια μέσου σωλήνων (trocars) μισού και ενός εκατοστού που τοποθετούνται από την αρχή της επέμβασης στο κοιλιακό τοίχωμα. Στην αρχή της επέμβασης η κοιλιά φουσκώνει με Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) για να δημιουργηθεί χώρος. Όταν ολοκληρωθεί το χειρουργείο, ο αέρας αδειάζει, τα trocars αφαιρούνται και οι μικρές τομές κλείνουν με ράμματα.

laparoskopiki karafoka eleni
Λαπαροσκοπική χειρουργική

Πλεονεκτήματα

Όλα τα πλεονεκτήματα της Λαπαροσκοπικής χειρουργικής προέρχονται από την κατάργηση της ανοικτής τομής και της έκθεσης των σπλάχνων στην ατμόσφαιρα.
✓Μικρότερο τραύμα
✓Λιγότερος πόνος
✓Ελάχιστη απώλεια αίματος
✓Κατάργηση των μετεγχειρητικών συμφύσεων, κατάργηση των περιστατικών μετεγχειρητικού ειλεού
✓Μείωση των μετεγχειρητικών λοιμώξεων και της διαπύησης του τραύματος
✓Μείωση των ποσοστών μετεγχειρητικής κήλης
✓Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην επαγγελματική δραστηριότητα
✓Καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.
Λαπαροσκοπική χειρουργική

Μειονεκτήματα

Η Λαπαροσκοπική χειρουργική εμφανίζει ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και κατά την διαδικασία της εκμάθησης αλλά και στην εφαρμογή της.
✓Το κυριότερο μειονέκτημα της είναι το γεγονός ότι, καταργεί την άμεση οπτική και απτική επαφή του χειρουργού με το χειρουργικό πεδίο, ενώ η σταθερή θέση των Λαπαροσκοπικών εργαλείων μειώνει το εύρος των χειρουργικών χειρισμών.
✓Ο χειρουργός βλέπει το χειρουργικό πεδίο και την κίνηση των εργαλείων του σε οθόνη, με αποτέλεσμα η φυσιολογική τρισδιάστατη και άμεση όραση να γίνεται έμμεση και δισδιάστατη.
✓Τα εργαλεία είναι μακριά και άκαμπτα με αποτέλεσμα να έχουν περιορισμένο προσανατολισμό στον χώρο και περιορισμένους βαθμούς κίνησης. Επίσης η θέση τους είναι σταθερή και εξαρτάται από την θέση του trocar στο κοιλιακό τοίχωμα.
✓Η δυνατότητα αντιμετώπισης επείγουσας κατάστασης, όπως μίας μεγάλης αιμορραγίας, περιορίζεται, υποχρεώνοντας τον χειρουργό να κάνει πολύ ήπιους και προσεκτικούς χειρισμούς προκειμένου να αποφύγει τα συμβάματα.
✓Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με σοβαρής μορφής αναπνευστική ανεπάρκεια ωστόσο, όσο αυξάνεται η εμπειρία μας οι περιορισμοί αυτού του τύπου μειώνονται.
✓Αρκετά ψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης των Λαπαροσκοπικών πύργων και των Λαπαροσκοπικών εργαλείων που ωστόσο αντισταθμίζεται από την μείωση των μετεγχειρητικών επιπλοκών και του χρόνου νοσηλείας των ασθενών.
How we met