Πότε επιλέγουμε Ρομποτική χειρουργική Da Vinci;

Ρομποτική χειρουργική. Το μέλλον είναι εδώ

Η έννοια της Ελάχιστα Επεμβατικής χειρουργικής εγκαταστάθηκε πλέον στην συνείδηση κάθε μοντέρνου χειρουργού, ο οποίος αντιλαμβάνεται την ανάγκη να μειώσει το χειρουργικό τραύμα σε όλα τα επίπεδα. Στόχος είναι, ακόμα και όταν χειρουργούμε λαπαροσκοπικά μέσα από πολύ μικρές τομές και με πολύ λεπτά εργαλεία, να εκτελούμε πολύ ακριβείς, στοχευμένες και αποτελεσματικές κινήσεις, έτσι ώστε να περιοριστούν άσκοποι τραυματισμοί στους ιστούς. Όσο πιο ατραυματικό είναι το χειρουργείο, τόσο πιο γρήγορη και ανώδυνη η μετεγχειρητική ανάρρωση, οι μετεγχειρητικές επιπλοκές πλησιάζουν στο μηδέν και γενικά η περιπέτεια ενός χειρουργείου περνάει με το λιγότερο δυνατό κόστος. Στα πλαίσια αυτής της γενικευμένης απαίτησης μπήκε σταδιακά στην καθημερινότητα μας η διαστημική τεχνολογία των Robots.
Ο Αμερικανικός στρατός αρχικά, αναγνώρισε τις δυνατότητες και τις πιθανές εφαρμογές των robots σε πολεμικές συγκρούσεις. Στη διάρκεια του πολέμου στον Κόλπο, ξεκίνησε και υλοποιήθηκε η ιδέα ενός χειρουργικού robot, με σκοπό να αντιμετωπίζει τραυματίες στο πεδίο της μάχης κατευθυνόμενο από τις εντολές ενός κανονικού χειρουργού που θα βρισκόταν σε ασφαλή περιοχή. Έτσι δημιουργήθηκε αρχικά το robot Αίσωπος (1994), ακολούθησε το Ζευς (1996) που ήταν ο πρόδρομος του σημερινού συστήματος Da Vinci. Το 1997 εισήχθη το πρώτο ρομποτικό χειρουργικό σύστημα Da Vinci στην Ευρώπη και πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ρομποτική Χολοκυστεκτομή από το Γάλλο χειρουργό Cadiere, στο εκπαιδευτικό κέντρο IRCAT στο Στρασβούργο. Αυτό το πρώτο ρομποτικό χειρουργείο σε άνθρωπο, σηματοδότησε την είσοδο στην εποχή της Σύγχρονης Ρομποτικής Χειρουργικής.
robotic surgery karafoka_eleni
Ρομποτική χειρουργική Da Vinci

Πλεονεκτήματα

✓ΑΡΘΡΩΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της ρομποτικής χειρουργικής, σε σύγκριση με την Λαπαροσκοπική Χειρουργική της οποίας ουσιαστικά αποτελεί εξέλιξη, βρίσκεται στο ότι τα ρομποτικά εργαλεία είναι αρθρωτά. Το λειτουργικό τους άκρο έχει δύο αρθρώσεις οι οποίες τους δίνουν την δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα προς όλες τις κατευθύνσεις, σε αντίθεση με τα Λαπαροσκοπικά εργαλεία που είναι άκαμπτα και έχουν περιορισμένο βαθμό κινήσεων.
✓ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΟΡΑΣΗ Η Ρομποτική camera, σε αντίθεση με την Λαπαροσκοπική, δίνει τρισδιάστατη εικόνα. Είναι απόλυτα ελεγχόμενη από τον χειρουργό και σταθερή γιατί συγκρατείται από ρομποτικό βραχίονα και όχι από ανθρώπινο χέρι. Η εικόνα είναι μεγεθυσμένη κατά 10 – 12 φορές.
✓ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ο εύκολος χειρισμός των ρομποτικών εργαλείων και η βελτιωμένη εικόνα από το εγχειρητικό πεδίο δίνουν την άνεση στον χειρουργό να εκτελεί δύσκολους και περίπλοκους χειρουργικούς χειρισμούς με εξαιρετική ακρίβεια ακόμα και σε πολύ περιορισμένους και δυσπρόσιτους χώρους. Αυτό συνεπάγεται μείωση του χειρουργικού τραύματος.
✓ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Η απώλεια αίματος είναι πολύ μικρή με αποτέλεσμα να μειώνεται στο ελάχιστο έως και να μηδενίζεται η ανάγκη για μετάγγιση, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται.
✓ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην Λαπαροσκοπική αλλά και στην Ανοικτή Χειρουργική, σε όλη την διάρκεια της επέμβασης ο χειρουργός κάθεται σε εργονομική στάση.
✓ΣΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Η ρομποτική τεχνολογία επαυξάνει τις ανθρώπινες δυνατότητες και διευκολύνει τον χειρουργό στην εκτέλεση δύσκολων χειρουργικών επεμβάσεων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η προηγμένη ελάχιστα τραυματική χειρουργική (Advanced Minimally Invasive Surgery) και ο ασθενής ο αποδέκτης όλων των πλεονεκτημάτων της
Ρομποτική χειρουργική Da Vinci

Μειονεκτήματα

✓ΚΟΣΤΟΣ Το χειρουργικό ρομποτικό σύστημα έχει πολύ ψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης. Τα ρομποτικά χειρουργικά εργαλεία έχουν ψηλό κόστος αγοράς και περιορισμένες χρήσεις. Παρόλο που δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αξιόπιστες μελέτες που να συγκρίνουν το κόστος με το κέρδος (cost vs effectiveness) από την χρήση του ρομπότ, φαίνεται πλέον ότι το κέρδος από την μείωση του χρόνου νοσηλείας και των μετεγχειρητικών επιπλοκών τείνει να ισορροπήσει το μεγάλο κόστος της χρήσης του.
✓ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Στα αρχικά στάδια της χρήσης του, όπως συμβαίνει με κάθε νέα μέθοδο, υπήρξε παράταση του χειρουργικού χρόνου. Όσο περνάει ο καιρός και οι χειρουργοί, μαζί με τις ομάδες υποστήριξης γίνονται πιο έμπειροι, ο χρόνος μειώνεται και πλησιάζει αυτόν της αντίστοιχης Λαπαροσκοπικής επέμβασης.
✓ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το κόστος της πιστοποίησης ενός χειρουργού στη χρήση του ρομποτικού συστήματος είναι αρκετά μεγάλο.
How we met