ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΗΛΗΣ

Ακρίβεια με σεβασμό στον ασθενή

  • Κάθε ασθενής αποτελεί μία ιδιαίτερη και μοναδική περίπτωση και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται.

    Πριν από κάθε χειρουργείο, φροντίζω προσωπικά για την συλλογή και μελέτη όλων των απαραίτητων πληροφοριών.

    Σχεδιάζω το χειρουργικό πλάνο λαμβάνοντας υπόψιν και όλα τα πιθανά εναλλακτικά σενάρια. Στοχεύω στο βέλτιστο επιθυμητό αποτέλεσμα, αποφεύγοντας και τις υπερβολές και τους συμβιβασμούς.

    Ο καλός προγραμματισμός, η ακρίβεια των χειρουργικών κινήσεων και ο σεβασμός στους ιστούς, είναι οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν το επιθυμητό χειρουργικό αποτέλεσμα.