ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΗΛΗΣ

Γυναικεία φινέτσα με αγάπη στο ανθρώπινο σώμα


  • Η πείρα μου με δίδαξε ότι, όταν ο χειρουργός χειρουργεί με γνώμονα τον απόλυτο σεβασμό στους ιστούς, οι πιθανότητες λάθους και επιπλοκών ελαχιστοποιούνται.

    Η γυναικεία φύση αγαπά την τάξη και την καλαισθησία, έχει ανοικτά κανάλια επικοινωνίας με το περιβάλλον και αυξημένη ικανότητα πρόσληψης και κατανόησης εισερχομένων μηνυμάτων. Στην γλώσσα της κοινωνιολογίας η ικανότητα αυτή ονομάζεται “ενσυναίσθηση”.

    Στην άσκηση της χειρουργικής μου πρακτικής, αγαπώ να συνδυάζω την τελειότητα στην εγχειρητική τεχνική με την γυναίκεια φινέτσα. Η υπακοή στους σκληρούς κανόνες της χειρουργικής τεχνικής και η εφαρμογή των ευέλικτων χαρακτηριστικών της ενσυναίσθησης, είναι τα συστατικά μιας εντελώς ανθρωποκεντρικής θεραπευτικής δραστηριότητας την οποία πιστεύω και εφαρμόζω.