Εκτομή κύστεων στο ήπαρ ρομποτικά και ρομποτική χολοκυστοεκτομή από τη χειρουργό Ελένη Καραφώκα