Πότε επιλέγουμε ανοιχτή χειρουργική;

Όταν όλες οι άλλες μέθοδοι αδυνατούν

Είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε σε ποια φάση της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους πρωτοεμφανίστηκε η τέχνη της χειρουργικής. Πιθανότατα όταν κάποιος έξυπνος και τολμηρός θεραπευτής συνειδητοποίησε ότι “όσα δεν θεραπεύουν τα φάρμακα τα θεραπεύει το νυστέρι”. Πλήθος ευρημάτων από την προϊστορία και μεταγενέστερα μαρτυρούν την εφαρμογή χειρουργικών τεχνικών στην αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών.

Η ανάπτυξη της γενικής αναισθησίας, άνοιξε τους χειρουργικούς ορίζοντες . Με τον ασθενή να κοιμάται στο χειρουργικό τραπέζι και με “ανοικτή ”κοιλιά, δόθηκε η δυνατότητα στον χειρουργό να προσπελάσει όλους τους χώρους και όλα τα όργανα της περιτοναϊκής κοιλότητας. Ο 19ος αιώνας έζησε τις μεγάλες στιγμές της γενικής χειρουργικής. Οι γίγαντες της χειρουργικής τόλμησαν και πέτυχαν να θεραπεύσουν σοβαρές ασθένειες της εποχής με γενναίες χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες παρέμειναν στην ιστορία με το όνομα τους.

Παρόλο που, στην καθημερινότητα, οι χειρουργοί, επιλέγουμε να  εφαρμόζουμε την Λαπαροσκοπική ή Ρομποτική χειρουργική, η Aνοικτή χειρουργική παραμένει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια μας. Την επιλέγουμε σε επείγουσες καταστάσεις στις οποίες, για την επίλυση ενός προβλήματος απαιτείται ταχύτητα, ευρύ χειρουργικό πεδίο και αδροί χειρουργικοί χειρισμοί πχ. σε σοβαρή αιμορραγία, βαρεία σηπτική περιτονίτιδα, ή σε εκτεταμένο κοιλιακό τραύμα. Ανοικτό χειρουργικό πεδίο απαιτείται επίσης και σε περιπτώσεις μεγάλων νεοπλασματικών όγκων, δεδομένου ότι πρέπει να αφαιρούνται άθικτοι, άρα χρειάζεται μια μεγάλη τομή ούτως ή άλλως.

xeirourgos karafoka eleni
Ανοιχτή χειρουργική

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της ανοικτής χειρουργικής πηγάζουν από το γεγονός ότι όλο το χειρουργείο γίνεται μέσα από μία μεγάλη χειρουργική τομή, υπό άμεση όραση, δια μέσου της οποίας μπορούμε να εφαρμόσουμε αδρούς χειρισμούς.
✓Μπορούμε να ασκήσουμε πίεση σε ένα μεγάλο αγγείο ή σε μία επιφάνεια που αιμορραγεί μετά από ένα τροχαίο.
✓Έκπλυση της κοιλιάς με ποσότητες φυσιολογικού ορού και αφαίρεση σηπτικών νεκρωμάτων σε περιπτώσεις νεκρωτικής, σηπτικής ή κοπρανώδους περιτονίτιδας.
✓Απαιτείται σε περιπτώσεις που πρέπει να αφαιρεθεί ένας μεγάλος καλοήθης ή κακοήθης όγκος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται η δυνατότητα προσπέλασης και ελέγχου των μεγάλων αγγείων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε σοβαρής αιμορραγίας. Επίσης απαιτείται μεγάλη τομή προκειμένου να αφαιρεθεί ο όγκος ακέραιος από την κοιλιά.
✓Απαιτείται σε δύσκολες ή πολλαπλές επανεπεμβάσεις .
Ανοιχτή χειρουργική

Μειονεκτήματα

Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της Ανοικτής προσπέλασης είναι:
✓Ο πόνος. Όσο μεγαλύτερη η χειρουργική τομή τόσο περισσότερες νευρικές απολήξεις τραυματίζονται, τόσο περισσότερα σημεία παραγωγής επώδυνων ερεθισμάτων δημιουργούνται.
✓Μετεγχειρητικές Λοιμώξεις. Το ανοικτό τραύμα είναι εκτεθειμένο στις χειρουργικές λοιμώξεις επειδή καταργείται ο φραγμός του δέρματος ενάντια στα μικρόβια. Λόγω της μεγάλης τομής και του μετεγχειρητικού πόνου, οι ασθενείς περιορίζουν τις αναπνευστικές κινήσεις και τον βήχα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά λοιμώξεις του αναπνευστικού. Το αμυντικό σύστημα των ασθενών είναι καταπονημένο μετά από μεγάλες επεμβάσεις γεγονός που τους κάνει γενικά ευάλωτους σε λοιμώξεις.
✓Διάσπαση του τραύματος, μετεγχειρητικές κήλες. Τα μεγάλα χειρουργικά τραύματα καταναλώνουν μεγάλα ενεργειακά αποθέματα για την επούλωση τους, επιβαρύνοντας έτσι την ενεργειακή ισορροπία του οργανισμού, ο οποίος μπορεί να αποτύχει να επουλώσει πλήρως την τομή. Αυτό προκαλεί στις πιο απλές περιπτώσεις μετεγχειρητική κήλη, ενώ στις πιο σοβαρές μπορεί να εξελιχθεί σε διάσπαση του χειρουργικού τραύματος με δυσμενείς επιπτώσεις.
✓Συμφύσεις και μετεγχειρητικός ειλεός. Κάθε φορά που η περιτοναϊκή κοιλότητα (η κοιλιά) έρχεται σε επαφή με τα χειρουργικά χέρια, τα χειρουργικά εργαλεία και διάφορα υλικά και σε κάθε μικρή ή μεγάλη τραυματική επιφάνεια που δημιουργείται από τους χειρουργικούς χειρισμούς, ο οργανισμός ξεκινάει την διαδικασία της επούλωσης. Στην διάρκεια αυτής της διαδικασία παράγεται μεγάλη ποσότητα κολλαγόνου, για να γεμίσουν τα κενά και να καλυφθούν τα τραύματα. Πολλές φορές, η εναπόθεση του κολλαγόνου δημιουργεί γέφυρες ,με τις οποίες κολλούν μεταξύ τους όργανα και επιφάνειες. Αυτές οι γέφυρες ονομάζονται “Συμφύσεις”. Αρκετά συχνά, οι συμφύσεις καθηλώνουν το έντερο με τέτοιο τρόπο ώστε είναι αδύνατο να προωθήσει το περιεχόμενο του (εντερική απόφραξη). Αυτή η κατάσταση ονομάζεται “ Μετεγχειρητικός ή Συμφυτικός Ειλεός” και είναι σοβαρή και επείγουσα.
How we met