ΛΕΜΦΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

Το Λέμφωμα του στομάχου συναντάτε σε ποσοστό μικρότερο του 5%, σε σχέση με το γαστρικό καρκίνο που εμφανίζετε σε ποσοστό  95% του συνόλου των κακοηθειών του στομάχου. Συνήθως εμφανίζεται την 6η δεκαετία της ζωής ενώ είναι εξαιρετικά σπάνιο πριν τα 40. Η αναλογία άντρες προς γυναίκες είναι  1:1.  Πολύ ενδιαφέρον είναι  το

γεγονός ότι,  άτομα  που εμφανίζουν γαστρικό λέμφωμα, έχουν 20-25% πιθανότητα να εμφανίσουν κακοήθεια και σε άλλο όργανο. Ιδιαίτερα ψηλός είναι ο κίνδυνος να εμφανίσουν  σύγχρονο (ταυτόχρονα) ή μετάχρονο (σε δεύτερο χρόνο) καρκίνο του στομάχου.  Η λοίμωξη με Ελικοβακτηρίδιο (H. Pylori) δείχνει να έχει κάποια αιτιολογική συσχέτιση με την εμφάνιση λεμφώματος, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί τίποτα. Η νόσος εκδηλώνεται συνήθως με ήπια συμπτώματα ( επιγαστρικό άλγος, απώλεια βάρους), που συχνά παραπέμπουν στα συμπτώματα του έλκους . 

Η διάγνωση γίνεται μετά από γαστροσκόπιση και βιοψία της ύποπτης βλάβης. Η προεγχειρητική σταδιοποίηση της νόσου είναι πολύ σημαντική και πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από έλεγχο με αξονική τομογραφία και βιοψία μυελού των οστών.

Η νόσος αντιμετωπίζεται κυρίως με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Η θέση της χειρουργικής εκτομής σαν θεραπεία συζητείται σε μερικές περιπτώσεις  λεμφωμάτων του στομάχου, αλλά υπάρχουν έντονες διχογνωμίες. Ο ρόλος του χειρουργείου είναι σημαντικός στην σταδιοποίηση της νόσου,  γιατί δίνεται η δυνατότητα να ληφθούν βιοψίες από όλες τις ομάδες λεμφαδένων της περιοχής και να εξακριβωθεί  με ακρίβεια ο βαθμός επέκτασης της νόσου. Αυτό βοηθάει στον σχεδιασμό του πεδίου ακτινοβόλησης του ασθενούς.

© 2012 Ελένη Καραφώκα Μαύρου
Developed by EarthOnWire